Ο ΟΤΕ κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 131,3 εκατ. ευρώ -μειωμένα κατά 70,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο- το εννεάμηνο του 2010.

Στο ίδιο διάστημα ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 4,15 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 6,5%. Ο κύκλος εργασιών συνεχίζει να επηρεάζεται αρνητικά από τις μακροοικονομικές συνθήκες στη Ν.Α. Ευρώπη.

Σε επίπεδο γ΄ τριμήνου, τα καθαρά κέρδη του Οργανισμού υποχώρησαν κατά 23,5% στα 126,3 εκατ. ευρώ από 165 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα καθαρά κέρδη είναι επηρεασμένα θετικά από μια αντιστροφή πρόβλεψης φόρου 10 εκατ. ευρώ στην OTEestate, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Ως αποτέλεσμα των αντίξοων οικονομικών συνθηκών, της μειωμένης καταναλωτικής δραστηριότητας και του έντονου ανταγωνισμού σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται, ο Όμιλος ΟΤΕ, το Γ’ τρίμηνο 2010, σημείωσε μείωση στα έσοδα ύψους 7,8%. Σε συγκρίσιμη βάση (εξαιρουμένων των εσόδων της Zapp στη Ρουμανία τo Γ’ τρίμηνο του 2010) τα έσοδα του Ομίλου μειώθηκαν κατά 8,3% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2009. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν το Γ’ τρίμηνο του 2010 κατά 13,7%, σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2009 και έφτασαν τα €169,3 εκατ. λόγω των χαμηλότερων επενδύσεων στις περισσότερες εταιρείες του Ομίλου.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, ως ποσοστό των εσόδων του Ομίλου το Γ’ τρίμηνο του 2010, ήταν 12,2%, σε σχέση με 13,0% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας και στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε €48,6 εκατ., €24,5 εκατ. και €93,3 εκατ. αντίστοιχα.