Το IAB Hellas στο πλαίσιο της καθιερωμένης έρευνας που διεξάγει, κατέγραψε στα 15,9 εκατ. ευρώ το ποσό της επένδυσης στο online Display Advertising στην Ελλάδα για το 1ο τρίμηνο του 2011.

Όπως συνέβη και πέρυσι, πρώτος σε διαφημιστική δαπάνη ήταν ο κλάδος των Χρηματοοικονομικών με επενδύσεις 3,6 εκατ. ευρώ, και ποσοστό 22,7% επί της συνολικής δαπάνης. Ακολουθήθηκε από τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών, με επενδύσεις 3,4 εκατ. ευρώ και ποσοστό 21,6%, ενώ στην τρίτη θέση πλασαρίστηκε τα Καταναλωτικά Αγαθά με κονδύλια 3 εκατ. ευρώ και ποσοστό 18,7%. Τέλος, την πεντάδα συμπλήρωσαν η Ψυχαγωγία με ποσοστό 9,2% και η Λιανική με 6,5%.