Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από κινητά θα ξεπεράσουν σε αξία τα 171,5 δις δολάρια, παρουσιάζοντας μια αύξηση 61,9% σε σχέση με το 2011, όπου το αντίστοιχο ποσό έφτασε τα 105.9 δις δολ. Ο αριθμός των χρηστών που πραγματοποιούν πληρωμές μέσω κινητών θα φτάσει τα 212,2 εκατ. το 2012 από τα 160,5 εκατ. το 2011. Σύμφωνα με αναλυτές της εταιρείας, ο όγκος του και η αξία των συναλλαγών μέσω κινητών θα αυξάνεται με ένα μέσο ρυθμό ανάπτυξης 42% για την περίοδο ανάμεσα στο 2011 και το 2016. Αυτό φέρνει μια σειρά από ευκαιρίες στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών και λύσεων, οι οποίες όμως θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Η αγορά των πληρωμών από φορητές συσκευές είναι σίγουρο ότι θα αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα λόγω κατακερματισμού υπηρεσιών και λύσεων, τα επόμενα δυο χρόνια. Το SMS παραμένει η τεχνολογία που κυριαρχεί στις αναπτυσσόμενες αγορές κυρίως λόγων των περιορισμών των κινητών αλλά και της παντοδυναμίας του SMS. Η πρόσβαση μέσω Web αποτελεί την προτιμώμενη μέθοδο πρόσβασης στη βόρεια Αμερική και στη Δυτική Ευρώπη, όπου το φορητό Internet είναι ευρέως διαθέσιμο και ενεργοποιημένο στις συσκευές των χρηστών. Σύμφωνα με τη Gartner, το 88% του συνόλου των συναλλαγών στη Βόρεια Αμερική και το 80% στη Δυτική Ευρώπη θα πραγματοποιούνται μέσω web μέχρι το 2016. Οι συναλλαγές μέσω NFC θα παραμείνουν σχετικά χαμηλές μέχρι το 2015 ενώ ο αριθμός τους θα αυξηθεί μέσα στο 2016.