Η αξία της παγκόσμιας αγοράς e-commerce εκτιμάται ότι ξεπεράσει τα 1,42 τρις. ευρώ το 2015, ενώ ο πήχης για τις ηλεκτρονικές πωλήσεις μπαίνει από τους αναλυτές στα 2,1 τρις. για το 2019, όπως αναφέρει ο ΣΕΠΕ και σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνει το “IDATE’s DigiWorld Yearbook 2016”.

«Ατμομηχανή» του παγκόσμιου ηλεκτρονικού εμπορίου παραμένει και θα παραμείνει η περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, καθώς η αγορά του e-commerce στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού ανήλθε σε 539,6 δις. το 2015, αντιπροσωπεύοντας το 38% των εσόδων της παγκόσμιας αγοράς ηλεκτρονικών πωλήσεων.