Στα επίπεδα των 2,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων υπολογίζεται πως θα ανέλθει η παγκόσμια ΙΤ δαπάνη μέχρι το 2020 εκ μέρους των μεγάλων επιχειρήσεων, οργανισμών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με πρόσφατες προβλέψεις της IDC.

Όσο για τους τομείς που αναμένεται να λάβουν τη μερίδα του λέοντος, είναι αυτοί των διακριτών κατασκευών, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των τηλεπικοινωνιών. Συνδυαστικά, οι τρεις προαναφερθέντες τομείς εκτιμάται πως θα παράγουν το 1/3 του συνόλου των IT εσόδων που θα προκύψουν. Σε επίπεδο μεγέθους, περισσότερο από το 45% της συνολικής ΙΤ δαπάνης θα προέλθει από τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, που απασχολούν περισσότερους από 1.000  υπαλλήλους.

Οι μεγάλες βιομηχανίες, όπως λ.χ. οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και οι κατασκευές θα συνεχίσουν να επενδύουν στους τομείς του  cloud, της φορητότητας και των big data, καθώς αποτελούν σημαντικό μέρος  στις εν εξελίξει ψηφιακές στρατηγικές που υλοποιούν και εφαρμόζουν. Η δε πλειοψηφία της IT δαπάνης αναμένεται να κατευθυνθεί προς το λογισμικό και τις ποικίλες εφαρμογές του.

Το hardware, με τη σειρά του, εκτιμάται πως θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, ωστόσο η μειωμένη δαπάνη εκ μέρους των τελικών χρηστών για την απόκτηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablets και smartphones θα συμβάλει στην αποδυνάμωση της παγκόσμιας ΙΤ αγοράς. Τέλος, η κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα συμβάλει με το 1/3 του συνόλου της ΙΤ δαπάνης, ενώ οι αναλυτές της IDC θεωρούν πως το συγκεκριμένο ποσοστό μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω.