Στα επίπεδα των 35,5 δισ. δολαρίων διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών της αγοράς εφαρμογών και λύσεων λογισμικού βάσεων δεδομένων και data integration σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της IDC.

Μέγεθος, αυξημένο κατά 11,6% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο έτος, κάτι που οφείλεται αφενός μεν στην “εκρηκτική” απόδοση της αγοράς των εργαλείων ανάπτυξης και διαχείρισης database και αφετέρου δε στην σταθερά ανοδική πορεία των εφαρμογών Relational DataBase Management Software (RDBMS).

Αναφορικά με την απόδοση των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο, την κορυφαία τριάδα σε επίπεδο πωλήσεων συγκροτούν οι Oracle, IBM και Microsoft, οι οποίες κατέχουν συνολικό μερίδιο της τάξεως του 75% της διεθνούς αγοράς. Όπως επισημαίνουν στελέχη της IDC, η αναγκαιότητα για συνολικά πιο αποδοτικό management στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς οδηγεί στη συλλογή και διαχείριση υψηλής ποιότητας όσο και εμπιστευτικών δεδομένων και πληροφοριών. Αποτέλεσμα; Να συμβάλλουν καταλυτικά στη λήψη επιτυχημένων αποφάσεων και στην περαιτέρω αυτοματοποίηση της ακολουθούμενης επιχειρηματικής διαδικασίας.