Σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη που δημοσιοποίησε χθες η Multirama, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το σύνολο του 2008 αυξήθηκε κατά 12,3% σε σχέση με το 2007 στα 173,6 εκ. ευρώ με τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να μειώνονται στα 0,76 εκ. ευρώ (από 1,7 εκ. ευρώ).

Επίσης, οι καθαρές ζημίες αυξήθηκαν στα 4,73 εκ. ευρώ από καθαρές ζημίες ύψους 2,84 εκ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρονιά.