Τα έσοδα αλλά και τα κέρδη της Nokia μειώθηκαν σημαντικά μετά την εξαγορά της Alcatel-Lucent τον Ιανουάριο.

Στο τέλος του α’ τριμήνου λειτουργίας ως μία εταιρεία, τα έσοδα της Nokia μειώθηκαν ετησίως κατά 9% στα 5,6 δις. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν και αυτά κατά 73% από τρίμηνο σε τρίμηνο, ωστόσο αυξήθηκαν ετησίως κατά 25% και διαμορφώθηκαν στα 345 εκατ. Οι καθαρές ζημίες της εταιρείας ανήλθαν στα 513 εκατ. Ο CFO της Nokia, Timo Ihamuotila, δήλωσε ότι αρκετοί επιχειρησιακοί πελάτες «παγώνουν» το budget τους προς την εταιρεία μέχρι να υπάρξει μία ξεκάθαρη εικόνα για τη μελλοντική της πορεία.