Ο Όμιλος Vodafone ανακοίνωσε τα αποτελέσματα που αφορούν στο πρώτο μισό του οικονομικού έτους 2010 – 2011.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα έσοδα της ελληνικής θυγατρικής διαμορφώθηκαν στα 486 εκατ. στερλίνες έναντι 601 εκατ. στερλινών το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα. Λαμβάνοντας υπόψη τις ισοτιμίες ευρώ – στερλίνας που έχει χρησιμοποιήσει η Vodafone (1,19 ευρώ/στερλίνα για φέτος και 1,14 ευρώ/στερλίνα για πέρσι), τότε τα έσοδα στο πρώτο μισό του τρέχοντος οικονομικού έτους ήταν στα 578,4 εκατ. ευρώ περίπου έναντι 685 εκατ. ευρώ πέρσι με το ποσοστό της μείωσης να διαμορφώνεται περίπου στο 15,6%.

Σε αυτό σημειώνουμε πως στα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2010 – 2011 υπάρχει μία έκτακτη επιβάρυνση (impairment charge) ύψους 800 εκατ. λιρών που αφορά απομείωση της αξίας των ελληνικών δραστηριοτήτων.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν στα 124 εκατ. στερλίνες (από 172 εκατ. στερλίνες). Τα συγκεκριμένα νούμερα σε ευρώ διαμορφώνονται σε 148 εκατ. ευρώ από 196 εκατ. ευρώ, μείωση της τάξεως του 24,5%).