Κοινό πεδίο συνεργασίας στους τομείς της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας «βλέπουν» Ελλάδα και Ολλανδία. Στόχος της Ολλανδικής Προεδρίας, όπως τον μετέφερε ο υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων της Ολλανδίας, Henk Kamp, στον Έλληνα υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργο Σταθάκη, στη διάρκεια συνάντησης, είναι να επιταχύνει την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς της Ε.Ε. προς την κατεύθυνση αυτή.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός, από την πλευρά, του, η καινοτομία και η νεοφυής επιχειρηματικότητα αποτελούν βασικούς άξονες και της αναπτυξιακής στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης. «Με τον τρόπο αυτό, θέλουμε να αντιστρέψουμε την τάση φυγής νέων επιστημόνων από τη χώρα», υπογράμμισε ο κ. Σταθάκης κατά τη χθεσινή συνάντηση με τον Ολλανδό ομόλογό του.

Στη συνάντηση συμφωνήθηκε, επίσης, να υπάρξει στενή συνεργασία στο παραπάνω πεδίο, στην προώθηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και στη διασύνδεση της έρευνας με την ανάπτυξη προϊόντων. Επίσης, συμφωνήθηκε να υπάρχει συνεργασία και στη θεσμική οργάνωση του κλάδου της οικονομίας διαμοιρασμού (sharing economy), όπου η Ολλανδική Προεδρία θέλει να προωθήσει την ανάπτυξη Κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου.