Η Άποψη ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το Wi-Fi του Δήμου Κορυδαλλού. Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι "Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου παροχής ασύρματης πρόσβασης με WiFi Hotspots".

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην εγκατάσταση ενός συστήματος ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, μέσω ευρυζωνικών υποδομών, σε πολυσύχναστους χώρους. Τα εγκατεστημένα Ασύρματα Σημεία Πρόσβασης (ΑΣΠ) θα παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τους πολίτες.

Οι συσκευές των χρηστών (Φορητοί Υπολογιστές, Υπολογιστές παλάμης κ.α), εφόσον αυτές διαθέτουν εξοπλισμό (ενσωματωμένο ή ειδικές κάρτες επέκτασης) συμβατό με τα πρωτόκολλα IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, που θα βρίσκονται εντός της περιοχής κάλυψης του ΑΣΠ, θα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Κάθε ΑΣΠ θα επιτρέπει πρόσβαση σε πολλαπλούς χρήστες, ενώ κρίνεται απαραίτητο να εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία με τρόπο ώστε, αφενός να καλύπτονται ομοιόμορφα οι χώροι ασύρματης πρόσβασης και αφετέρου να ελαχιστοποιηθεί η ισχύς εκπομπής των ασύρματων συσκευών των χρηστών. Υπενθυμίζεται πως η Άποψη είναι η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 173.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.