Η ένωση εταιρειών Δήμος Αθηναίων Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων Ο.Τ.Α. Νέσσος ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού προηγμένων δεξιοτήτων-υπηρεσίες Mash-Up για λογαριασμό του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει α) την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού περιλαμβανόμενης της εγκατάστασής του σε πλήρη και προσήκουσα λειτουργία για τον σκοπό της κατάρτισης εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, για τον οποίο προορίζεται, στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης της Αναθέτουσας Αρχής β) την παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης επιμορφωτών επί του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και γ) υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής, υποστήριξης και επικαιροποίησης του εκπαιδευτικού υλικού. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 112.395 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.