Στην ένωση εταιρειών Ελληνική Φωτογραμμετρική – iKnowhow Πληροφορική καταλήγει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών τηλεπισκόπισης και φωτοερμηνείας για την πρόβλεψη και ανάλυση κινδύνων φυσικών καταστροφών και καταλληλότητας χωροθέτησης Α.Π.Ε. και αγροτουρισμού», ύστερα και από το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.

Ο διαγωνισμός είναι ύψους 885.532 ευρώ με ΦΠΑ.