Η ΗΔΙΚΑ κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ένωση εταιρειών «OTE-BYTE» το έργο παροχής υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ).

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν: υπηρεσίες λειτουργίας συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, υπηρεσίες ενσωμάτωσης νέων λειτουργιών, υπηρεσίες υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας εφαρμογών, υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης και υπηρεσίες διοίκησης και διαχείρισης έργου. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση απαιτούμενων για την ορθή λειτουργία (βελτίωση ασφάλειας, απόδοσης και επεκτασιμότητα) του ΣΗΣ αδειών έτοιμου λογισμικού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2,95 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).