Το Υπ. Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής κατακύρωσε στην ένωση εταιρειών «Cosmos Business Systems ΑΕΒΕ – Δυναμική Πληροφορική ΜΕΠΕ» το έργο «Μελέτη και Ανάπτυξη Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας».

Στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει, επίσης, υποψηφιότητα οι εταιρείες Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ, Space Hellas ΑΕ, Intraway ΜΕΠΕ, Intrasoft International SA και η ένωση εταιρειών «PriceWaterHouseCoopers Business Solutions ΑΕ – I Know How AE». Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του έργου ανέρχεται στα 2.337.000 ευρώ,  ενώ το τελικό ποσό κατακύρωσης στην ένωση εταιρειών “Cosmos Business Systems ΑΕΒΕ – Δυναμική Πληροφορική ΜΕΠΕ” ανέρχεται στα 1.149.223 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαιωμάτων προαίρεσης).