Στην ένωση εταιρειών Ευρωσύμβουλοι – Hyperco κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός του Δήμου Πωγωνίου Ιωαννίνων για το έργο: «Υπηρεσίες Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης “Polyphonic Song: A Channel to Networking and Distinction of Common Cultural Characteristics in the Areas of Pogoni and Grecia Salentina”.

Το τίμημα ανέρχεται σε 231.770 ευρώ με ΦΠΑ.