Η ένωση Altec - Cardisoft υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την ΚτΠ για το έργο "E-University: Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης και Συναλλαγών του Πολίτη - Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού".

Η δράση του e-University αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες πληροφόρησης και διοίκησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προς τους πολίτες, δηλαδή τους φοιτητές, τους υποψήφιους φοιτητές (μαθητές), τους απόφοιτους, τους γονείς, το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, τους εργολάβους και τους προμηθευτές.

Στόχος της δράσης είναι να ολοκληρώσει και να ενοποιήσει τις υπάρχουσες σε κάθε ίδρυμα λειτουργίες έτσι ώστε να πετύχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο παρεχόμενων ψηφιακών κυβερνητικών υπηρεσιών, που θα πλησιάζουν τον πολίτη, με κύριο χαρακτηριστικό την ευκολότερη πρόσβαση και αξιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του Διαδικτύου (Internet). Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 992 χιλιάδες ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ.