Στην ένωση εταιρειών Atcom και Postscriptum ανατέθηκε έργο του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, με τίτλο «Ψηφιακή Περιπλάνηση στην Αθήνα του Χτες και του Σήμερα», αλλά και το όραμα του Μουσείου, προτάθηκε και εγκρίθηκε η υλοποίηση ενός (κυρίως) Εικονικού Μουσείου, με μικρή προέκταση και σε διαδραστικό/ βιωματικό Μουσείο, το οποίο λειτουργώντας αυτόνομα, θα συμπληρώνει, θα εμπλουτίζει και θα ενισχύει την ήδη υπάρχουσα φυσική και διαδικτυακή παρουσία του Μουσείου. Οι κύριες δράσεις του έργου είναι δράσεις υποδομής, υλοποίηση εικονικού μουσείου, υλοποίηση βιωματικού τμήματος του έργου, δημιουργία εποπτικού υλικού για εκπαιδευτικούς και δράσεις δημοσιότητας. Η συνολική αξία της σύμβασης είναι 698 660 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.