Στην ένωση εταιρειών Cosmos Business Systems – 01 Solutions κατακυρώθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τα υποέργα 1 και 3 «Παροχή υπηρεσιών σύνθεσης και μετάπτωσης σε ενιαίο απογραφικό περιβάλλον & αναβάθμιση υφιστάμενου εξοπλισμού για την υποστήριξη της λειτουργίας του έργου της Πράξης ‘Απογραφή Δημοσίων Υπαλλήλων και σύστημα αναφορών για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων’», έναντι του ποσού 42.705 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει προσφορές και η εταιρεία IMC και η ένωση εταιρειών Egritos Group- Mental.