Στην ένωση εταιρειών Cosmos Computers – Konica Minolta BGR κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός για το υποέργο 2: «Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών», στο πλαίσιο της πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες των σωμάτων ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».

Το έργο αφορά στα σώματα της ΕΛΑΣ, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος.  Η κατακύρωση έγινε αντί του τιμήματος 3.806.371 ευρώ, περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Στο διαγωνισμό είχε αρχικά καταθέσει προσφορά και η εταιρεία Byte.