Η ένωση των εταιρειών Exodus, Ιμπέτους Μηχανική, Top Vision ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο "Ανάπτυξη Εφαρμογών και Πιλοτική Εφαρμογή για το έργο Gipsy της Κ.Π. Interreg Iiia Ελλάδα - Ιταλία" του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας.

Το έργο σκοπεύει να σχεδιάσει και να δημιουργήσει ένα πιλοτικό σύστημα Πληροφορικής και Τηλεματικής για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση της μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ των λιμενικών κόμβων του Μπάρι, του Μπρίντεζι, της Ηγουμενίτσας, της Πάτρας και της Κέρκυρας.

Το σύστημα θα περιλαμβάνει ένα Web Portal βασισμένο σε μία αρχιτεκτονική επεξεργασία λειτουργικά διανεμημένη (three-tier system), αποτελούμενη από βάσεις δεδομένων και εφαρμοσμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν όλοι οι κόμβοι του δικτύου.

Το πιλοτικό σύστημα θα περιλαμβάνει: α) Πολυγλωσσικό Web Portal – Σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για την πρόσβαση μέσω Web στην βέλτιστη διαχείριση στόλων ro-ro, και με την πιθανότητα unmanned ro-ro (χωρίς οδηγούς ro-ro), από τους χειριστές των Θαλάσσιων και οδικών μεταφορών των δυο ακτών, β) πιλοτική πύλη ελέγχου φορτηγών και γ) σύστημα διασύνδεσης και διάχυσης πληροφοριών από και προς αντίστοιχες εφαρμογές των Μπάρι και Πρίντεζι της Ιταλίας.

Στον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε τον Ιούνιο του 2008 είχε υποβάλλει προσφορά ακόμη μία εταιρεία.

Το συνολικό τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 1,036 εκατoμμύρια ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ το αρχικά εκτιμώμενο τίμημα ανέρχονταν στα 1,071 εκατoμμύρια ευρώ χωρίς ΦΠΑ.