Η ένωση εταιρειών iΚnowhow-Velti-Telenavis υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Πολιτισμού) για το Υποέργο 2 με τίτλο:

«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της οριζόντιας πράξης ‘Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο’».