Η ένωση των εταιρειών Media Call Center - Mediatel υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Κτηματολόγιο για την υλοποίηση του έργου "Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης και πληροφόρησης πολιτών για το έργο του εθνικού Κτηματολογίου".

Στον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε τον Μάρτιο του 2008 είχε καταθέσει προσφορά και η E-value. Το συνολικό τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 600 χιλιάδες ευρώ χωρίς ΦΠΑ.