Η ένωση εταιρειών Onnex Hellenic - Globitel - A.D.T. Advanced Technologies υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών για το έργο "Υλοποίηση Μελετών ΣΑΛΕ στους Λιμένες Πάτρας και Πρέβεζας έργου Secure Trans Ports (STP)".

Στόχος του έργου είναι η υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής στους λιμένες Πάτρας και Πρέβεζας για τη βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλειας, καθώς και η ταχύτερη και αμεσότερη κινητοποίηση του μηχανισμού ασφάλειας των λιμένων στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης και ειδικότερα όσον αφορά στον έλεγχο των λαθρομεταναστών.

Βασικό κριτήριο σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος είναι η δημιουργία ενός τοπικού κόμβου, εντός κάθε λιμένα, ο οποίος θα συγκεντρώνει σε πραγματικό χρόνο, μέσω του ανθρώπινου και εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού του, άμεσα το σύνολο των απαραίτητων πληροφοριών.

Στον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε τον Ιούνιο του 2008, είχαν καταθέσει προσφορά ακόμη δύο εταιρείες. Το συνολικό τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 514.600 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ.