Στην ένωση εταιρειών Quality & Reliability-ELPHO (Ελληνική Φωτογραμμετρική) κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός του Υπουργείου Οικονομικών για την υλοποίηση του έργου: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων».

Στο διαγωνισμό αυτό είχαν καταθέσει προσφορές αρχικά και οι ενώσεις εταιρειών: Byte-Geo Analysis -Γεωαπεικόνιση και Profile-GeoSet. Στη συνέχεια κατά την εξέταση των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, οι προσφορές των δύο τελευταίων ενώσεων εταιρειών απορρίφθηκαν ενώ αυτή της Q&R-ELPHO βαθμολογήθηκε με 103,12 βαθμούς.

Στη συνέχεια υπήρξαν προσφυγές και από τις δύο ενώσεις που απορρίφθηκαν με αποτέλεσμα να γίνει αποδεκτή αυτή της ένωσης Profile-GeoSet της οποίας η τεχνική προσφορά βαθμολογήθηκε με 100,93 βαθμούς. Αφού ανοίχθηκαν και οι οικονομικές προσφορές, η προσφορά της Q&R-ELPHO έλαβε συνολική βαθμολογία 100 βαθμούς και η Profile – GeoSet 95,029 βαθμούς. Το έργο είναι αξίας 2.732.800 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.