Η ένωση Systema Technologies και Radiant Technologies υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες σύμβαση με την Εθνική Πινακοθήκη για το έργο "Πρωτοποριακές διαδραστικές εφαρμογές στην εθνική γλυπτοθήκη".

Στο πλαίσιο του έργου, η ΕΠΜΑΣ προτείνει τις ακόλουθες δράσεις, με σκοπό την προώθηση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις εικαστικές τέχνες και την περαιτέρω ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του πολιτιστικού αποθέματος της Εθνικής Γλυπτοθήκης: 1. Μονάδα τεκμηρίωσης ειδικά για την Εθνική Γλυπτοθήκη; 2. Εκονική περιήγηση στους χώρους της Εθνικής Γλυπτοθήκης;
3. Ανάπτυξη διαδραστικής-πολυμεσικής εφαρμογής “Μemorabilia Εθνικής Γλυπτοθήκης”; 4. Δημιουργία ηλεκτρονικής ξενάγησης με νέου τύπου συστήματα (PDA’s, Info Kiosks). Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 244 χιλιάδες ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.