Στην ένωση Signum-iknowhow κατέληξε, σύμφωνα με πληροφορίες, διαγωνισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την εκτέλεση του έργου: «Τεχνική Υποστήριξη του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για την υλοποίηση των έργων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Στο διαγωνισμό, προϋπολογισμού 123.000 ευρώ, είχε καταθέσει προσφορά και η Intraway.