Η ένωση εταιρειών Tredit - Infotrip - Actis ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής.

Το έργο φέρει τίτλο “Ευφυές σύστημα διαχείριση κυκλοφορίας, ενημέρωσης ταξιδιωτών και πληροφόρησης κοινού Νομαρχίας Χαλκιδικής”. Ειδικότερα το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός συστήματος, το οποίο θα περιλαμβάνει συλλογή και διαχείριση κυκλοφοριακών δεδομένων στο Νομό Χαλκιδικής, και την ενημέρωση των ταξιδιωτών μέσω πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων σε επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου και του κοινού μέσω SMS μηνυμάτων.

Επίσης το έργο περιλαμβάνει διάχυση στατικής πληροφορίας για ΚΤΕΛ μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Το σύστημα που θα υλοποιηθεί θα συλλέγει από παρόδιες συσκευές κυκλοφοριακά δεδομένα από επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου και ύστερα από κατάλληλες επεξεργασίες θα είναι σε θέση να υπολογίζει κυκλοφοριακούς φόρτους και κατά συνέπεια τις κυκλοφοριακές συνθήκες λειτουργίας των τμημάτων αυτών.

Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2009. Η εν λόγω ένωση ήταν η μοναδική που κατέθεσε προσφορά ενώ το τίμημα του έργου ανέρχεται στα 294.614 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.