Η ένωση εταιρειών Unisystems - Globo Technologies υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος για την υλοποίηση του έργου "Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Προβολή Ιστορικών Αρχείων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ και υποστήριξη Πύλης Φωνητικής ενημέρωσης" στο πλαίσιο του έργου "Ολοκληρωμένο Σύστημα Διάχυσης Στατιστικής Πληροφορίας και Υποστηρικτικές Ενέργειες".

Στον διαγωνισμό είχαν καταθέσει προσφορά και η Altec, η Xerox και η ένωση εταιρειών Profile – Imc. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 566 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.