Στην εταιρεία Έπαφος κατακυρώθηκε, τελικά, η υλοποίηση του Τμήματος 4 «Υποστήριξη και συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος E-Data Center», του έργου «Προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης συστημάτων υπολογιστικών υποδομών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

Η αξία του Τμήματος 4 ανέρχεται στις 109.039,50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Στο στάδιο των οικονομικών προσφορών είχε προχωρήσει και η εταιρεία Unisystems.