Σειρά συναντήσεων με στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και του ιδιωτικού τομέα με απώτερο σκοπό την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Ισραηλινών και Ελληνικών συστημάτων νεοφυούς επιχειρηματικότητας και καινοτομίας θα έχει σήμερα ο Avi Hasson, Επικεφαλής Επιστήμονας (Chief Scientist) του Ισραήλ.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο κ. Hasson είναι ο αξιωματούχος του Ισραήλ που φέρει την ευθύνη για την κυβερνητική πολιτική της χώρας σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Μάλιστα, αναμένεται να ανακοινώσει τη δεύτερη πρόσκληση προς Ισραηλινές και Ελληνικές επιχειρήσεις για την υποβολή προτάσεων που θα αφορούν σε κοινά έργα έρευνας και ανάπτυξης βάσει διμερούς συμφωνίας Ισραήλ-Ελλάδας του 2006 για Συνεργασία στον Ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης στην Βιομηχανική Έρευνα και Ανάπτυξη. Όσο για τη χρηματοδότηση των εν λόγω έργων, προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ. Υπογραμμίζεται πως η πρώτη πρόσκληση έλαβε χώρα το 2012 και αφορούσε σε 31 κοινά έργα. Η δε επίσκεψη του κ. Hasson διοργανώνεται από την Πρεσβεία του Ισραήλ.