Στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για το πιλοτικό σύστημα τηλεμέτρησης προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ, μετά την απόρριψη από το ΣτΕ των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων που είχαν κατατεθεί σχετικά με το διαγωνισμό.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 4 Νοεμβρίου 2016. Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ στη σχετική ανακοίνωσή του «ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση των περίπου 200.000 Έξυπνων Μετρητών πανελλαδικά, αφορά σε ένα από τα πιο σημαντικά στρατηγικά έργα που υλοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ βάσει του επιχειρησιακού του σχεδίου, καθώς με βάση τα συμπεράσματα που προκύπτουν και την εμπειρία που θα αποκτηθεί από την εκτέλεση του έργου, ανοίγει ο δρόμος για την επέκταση της τηλεμέτρησης σε ολόκληρη τη χώρα».