Το Υπουργείο Παιδείας κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Altec την προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης, διάρκειας οκτώ μηνών, του εξοπλισμού (υλικού –λογισμικού) μετάδοσης θεμάτων εξετάσεων των σχολικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 45.790 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).