Η "Βασίλειος Σαλούστρος" στο Ηράκλειο Κρήτης ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, την υλοποίηση του έργου του Δήμου Ηρακλείου "Προμήθεια εξοπλισμού (λογισμικού και υπολογιστών)".

Το έργο αφορά στην προμήθεια υπολογιστών (data servers, σταθμών εργασίας ηλεκτρονικού υπολογιστή παλάμης, σαρωτών, plotter) και λογισμικού (λογισμικό γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, λογισμικό GIS server, λογισμικό RDBMS – Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Λογισμικό Windows Server 2003, λειτουργικά συστήματα windows XP professional DSP).

Στον διαγωνισμό είχε υποβάλλει προσφορά ακόμη μία εταιρεία. Το συνολικό τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 60.743 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ το αρχικά εκτιμώμενο τίμημα ανέρχονταν στα 67.800 ευρώ.