Η Γνώμων Πληροφορική υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με τον Δήμο Χίου για την υλοποίηση του έργου "Ψηφιοποίηση και προβολή πολιτιστικών συλλογών (έργα Ν. Γιαλούρη, κ.λπ.)".

Το συνολικό τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 176.428 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ το αρχικά εκτιμώμενο τίμημα ανέρχονταν στα 207.563 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.