Η Γνώμων Πληροφορική αναλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, διαγωνισμό του Δήμου Σερρών για το έργο: «Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 207.600 ευρώ.

Η Γνώμων ήταν και η μόνη εταιρεία που κατέθεσε στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.