Η ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων για το έργο των υπολογιστικών υποδομών που θα φιλοξενήσουν το αυτοματοποιημένο σύστημα για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

Το σύστημα περιλαμβάνει Servers που ακολουθούν την αρχιτεκτονική των εικονικών μηχανών (virtual Machines σε τοπολογία cluster), υποσύστημα δίσκων μεγάλης χωρητικότητας υψηλής αντοχής σε σφάλματα, μονάδα λήψης backup με δικό της εξυπηρετητή και όλον τον σχετικό περιφερειακό εξοπλισμό.

Συγχρόνως η εταιρεία θα παράσχει όλες τις υπηρεσίες για την εγκατάσταση, ρύθμιση και παραμετροποίηση του συστήματος έτσι ώστε αυτό να γίνει πλήρως λειτουργικό και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των on-line “ηλεκτρονικών” εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσομάθειας.

Η λύση της ΕΠΑΦΟΣ στηρίχτηκε αποκλειστικά σε συστήματα και τεχνολογίες της Fujitsu Siemens. Στον διαγωνισμό είχε καταθέσει προσφορά και η Cosmos Business Systems. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 88.700 ευρώ.