Τα συστήματα αυτόματης εξυπηρέτησης σημειώνουν μεγάλη διείσδυση στην ελληνική αγορά.

Ερευνα της Focus Bari / Επιµέλεια: Ισαβέλλα Ζαµπετάκη

Σύμφωνα με την πρώτη έρευνα που πραγματοποίησε η Focus Bari για λογαριασμό της Printec, οι Ελληνες φαίνεται να χρησιμοποιούν τα συστήματα αυτόματης εξυπηρέτησης (Σ.Α.Ε.) σχεδόν καθημερινά, με τη συντριπτική πλειοψηφία (98%) να δηλώνουν χρήστες, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τα οφέλη τους, κυρίως την ευκολία στη χρήση, την εξοικονόμηση χρόνου, αλλά και την άμεση και συνεχή πρόσβαση σε αυτά.

Καθολική χρήση
Οπως αποκάλυψε η έρευνα, τα συστήματα αυτοματοποίησης συναλλαγών έχουν επιτύχει μεγάλη διείσδυση στην ελληνική αγορά, καθώς το 98% των ερωτηθέντων δηλώνει πως τα έχει χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μία φορά. Πιο συγκεκριμένα και αναφορικά με το πού έχουν χρησιμοποιήσει τα Σ.Α.Ε., το 63% των ερωτηθέντων, δηλώνει ότι τα έχει χρησιμοποιήσει και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, ενώ το 36% δηλώνει πως είχε την ανάλογη εμπειρία μόνο στην Ελλάδα.

Συχνότητα χρήσης διαφορετικών συστημάτων
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας,  η εξοικείωση με τα Σ.A.E φαίνεται να συνδέεται κυρίως με την χρήση ATM και, δευτερευόντως, με την αγοραπωλησία εισιτηρίων/ καρτών ΜΜΜ και την εξόφληση λογαριασμών στις τράπεζες. Πιο συγκεκριμένα, και υπολογίζοντας τη μέση συχνότητα χρήσης με ανώτατο όριο το 5, η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω ΑΤΜ εμφανίζεται με μ.ο. 4.6, με την πλειοψηφία των χρηστών (74%) να ακολουθούν αυτή την πρακτική κάθε φορά, ενώ ακολουθούν η αγοραπωλησία εισιτηρίων/ καρτών ΜΜΜ με μ.ο. 3.8 και η εξόφληση λογαριασμών στις τράπεζες με 3.2 μ.ο. αντίστοιχα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφαινόμενη τάση των χρηστών, όταν τους δίνεται η δυνατότητα, να δοκιμάζουν Σ.Α.Ε σε νέες υπηρεσίες όπως ο έλεγχος τιμών προϊόντων σε supermarket (42%), η αγορά αναψυκτικών (60%) αλλά και η λήψη πληροφοριών από info kiosks (29%). Σε γενικές γραμμές, και ενώ τα «παραδοσιακά» Σ.Α.Ε (ΑΤΜ, αυτόματοι πωλητές εισιτηρίων ή μηχανήματα εξόφλησης λογαριασμών σε καταστήματα τραπεζών) δείχνουν να είναι κομμάτι της ζωής μεγάλου μέρους του κοινού, η χρήση κάποιων Σ.Α.Ε φαίνεται να επηρεάζεται από το φύλο και την ηλικία.

Πιο συγκεκριμένα, το αντρικό κοινό τείνει να χρησιμοποιεί περισσότερο τα μηχανήματα info-kiosk για πληροφορίες, τις υπηρεσίες check-in, καθώς και τους 24ωρους αυτόματους πωλητές στα πρατήρια βενζίνης, σε σύγκριση με το γυναικείο. Μεγάλο ρόλο παίζει και η ηλικία, καθώς η ηλικιακή ομάδα 35-44 δηλώνει πως χρησιμοποιεί συχνότερα τα Σ.Α.Ε για εξόφληση οφειλών σε τράπεζες και έλεγχο των τιμών σε super-market (όπου είναι διαθέσιμα).

«Ο χρόνος είναι χρήμα»
Ο χρόνος είναι χρήμα για τους έλληνες καταναλωτές, καθώς σύμφωνα με την έρευνα, οι δύο βασικότεροι λόγοι χρήσης είναι η εξοικονόμηση χρόνου (46%) και η δυνατότητα απεριόριστης πρόσβασης (42%) παντού και οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Ακολουθούν ως γενικοί λόγοι η ευκολία στη χρήση (68%) αλλά και η ασφάλεια (14%).

Προοπτικές για ευρύτερη διάδοση στο μέλλον
Στο πλαίσιο των παραπάνω, είναι ξεκάθαρη η καλή προοπτική ευρύτερης διάδοσης των Σ.Α.Ε στο μέλλον. Οι καταναλωτές δηλώνουν πως θα ήθελαν να χρησιμοποιούν περισσότερα Σ.Α.Ε που να συνδέονται κυρίως με τις καθημερινές δραστηριότητες και υποχρεώσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα μεγάλο μέρος του κοινού (63%) θα επιθυμούσε την αυτοματοποίηση των αγορών στα super-market, ενώ οι μισοί ερωτώμενοι θα ήθελαν να έχουν τη δυνατότητα αυτόματης εξόφλησης πάγιων ή άλλων υποχρεώσεων, όπως λογαριασμοί ΔΕΚΟ και φόροι (51%) ή ακόμα και πληρωμή προστίμων μέσω Σ.Α.Ε (44%).

Προτίμηση στον τρόπο πληρωμής μέσω Σ.Α.Ε.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως στην ερώτηση αναφορικά με τον προτιμώμενο τρόπο πληρωμής, τα μετρητά έχουν το προβάδισμα (67%) σε σχέση με τις  κάρτες (29%), ενώ οι γυναίκες φαίνεται να προτιμούν να πληρώνουν τοις μετρητοίς (75%) συγκριτικά με τους άντρες (58%).