Η πιο πρόσφατη έρευνα της Harvey Nash αναδεικνύει ένα νέο ηγετικό ρόλο για το CIO, ο οποίος όμως συνοδεύεται από ένα διευρυμένο πλαίσιο ευθυνών και απαιτεί δεξιότητες πέρα από την τεχνολογική γνώση.

Πηγή: Harvey Nash, επιμέλεια: Γιάννης Μουρατίδης, gmou@boussias.com.

Ο αγώνας για μερίδια αγοράς σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά, βασίζεται στην αποτελεσματική συλλογή και ανάλυση πληροφοριών και στην άμεση ανταπόκριση στις συνθήκες της αγοράς, με στόχο τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι CEOs προσδοκούν από τους CIOs και την ομάδα τεχνολογίας να αναπτύξουν λύσεις που με την καινοτομία τους θα βοηθήσουν τον οργανισμό να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό και να κερδίσει την καλύτερη θέση.

Οι περισσότεροι CIOs πιστεύουν ότι η ανάπτυξη λύσεων για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων δεν μπορεί να είναι απλά μια επιλογή, αλλά ένα κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής. Σχεδόν τα 2/3 των CIOs που συμμετείχαν στην πιο πρόσφατη έρευνα της Harvey Nash, πιστεύουν ότι αν δεν καινοτομήσουν, ενσωματώνοντας ή αναπτύσσοντας νέα τεχνολογία, η εταιρεία τους θα χάσει μερίδιο αγοράς.

Ωστόσο, μόλις το 1/3 αυτών πιστεύουν ότι έχουν φτάσει ακόμα και κοντά στις δυνατότητές τους για καινοτομία. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία, η τεχνολογία να παίξει στο άμεσο μέλλον ηγετικό ρόλο στο μέλλον του οργανισμού, αλλά για τους περισσότερους CIOs δεν παίζει αυτό το ρόλο τώρα. Επομένως, υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα ανάμεσα σε αυτά που το IT υπόσχεται και σε αυτά που τελικά πραγματοποιεί.

Η ύφεση επιβαρύνει τις ευθύνες των CIOs
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των τελευταίων 13 ετών που η Harvey Nash πραγματοποιεί την έρευνα των CIOs, με τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας, γίνεται σαφές ότι η ύφεση της οικονομίας, έχει επιβαρύνει τις ευθύνες των CIOs σε έργα που θα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην επιχειρηματική δομή. Οι σημερινοί CIOs έχουν περισσότερο στρατηγική ματιά, η γνώμη τους επηρεάζει περισσότερο τη ψηλότερα στρώματα διοίκησης της εταιρείας, έχουν ευρύτερο πλαίσιο ευθυνών και η ματιά τους είναι ευθυγραμμισμένη με την παγκόσμια ανάπτυξη της εταιρείας.

Σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν σήμερα μια θέση στην ομάδα ανώτερης διοίκησης, ενώ το ίδιο ποσοστό ήταν μόλις 8% την προηγούμενη χρονιά. Επιπλέον, το 69% των CIOs δημιουργεί πλέον αναφορές, οι οποίες επηρεάζουν τη συνισταμένη της στρατηγικής.

Οι συνθήκες που προάγουν την καινοτομία
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο CIO είναι πιο πιθανό να παράγει καινοτομία, αν στον οργανισμό ισχύουν τα εξής:
• Αναφέρεται απευθείας στον CEO (25% περισσότερες πιθανότητες σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό των CIOs)
• Εχει ρεαλιστικές προσδοκίες να βρεθεί κάποια στιγμή στη θέση του CEO (26% περισσότερες πιθανότητες)
• Είχε στη διάθεσή του αυξημένο προϋπολογισμό στην περίοδο της ύφεσης (18% περισσότερες πιθανότητες)
• Είναι μέλος των συμβουλίων της ανώτερης διοίκησης (22% περισσότερες πιθανότητες)
• Χρησιμοποιεί την καινοτομία ως οδό στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και όχι ως οδό προς μείωση εξόδων (29% περισσότερες πιθανότητες)
• Παίρνει ικανοποίηση από την εργασία του και την επιβράβευση του έργου του (24% περισσότερες πιθανότητες)
• Εχει τη δυνατότητα να επενδύσει στην εκπαίδευση της ομάδας του (36% περισσότερες πιθανότητες).

Παράλληλα τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η καινοτομία δεν συνδέεται:
• Με τις υψηλότερες αμοιβές
• Με την παλαιότητα του στην εταιρεία
• Με το φύλο.


Οι τρέχουσες προτεραιότητες των CIOs
Ενας καινοτομικός CIO δεν μπορεί να αγνοήσει την πραγματικότητα των καθημερινών επιχειρηματικών λειτουργιών, οι οποίες βρίσκονται ακόμα ψηλά στην “To Do” λίστα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οργανισμοί συνεχίζουν να απαιτούν από τους CIOs να βοηθούν στον έλεγχο των εξόδων και να μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών, ώστε ο οργανισμός να έχει μια σταθερή βάση για την ανάπτυξή του.

Ωστόσο, η θέση αυτών των δύο προτεραιοτήτων συνεχώς φθίνει. Το 2010, σχεδόν το 74% των CIOs έθεταν την εξοικονόμηση κόστους ως κορυφαία προτεραιότητα, ενώ στην έρευνα του 2011, το ποσοστό έχει μειωθεί στο 67%.

Η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, είναι μια συνεχώς αυξανόμενη ανησυχία των CIOs. Στην έρευνα της  Harvey Nash, για πρώτη φορά φέτος δημιουργήθηκε μια περιοχή ερωτήσεων σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φαίνεται ότι οι CIOs ανησυχούν περισσότερο για απειλές που έρχονται από λανθασμένη ή κακόβουλη χρήση στο εσωτερικό του οργανισμού σε σχέση με απειλές από το περιβάλλον.

Σχεδόν το 13% των CIOs δηλώνουν ότι αισθάνονται εκτεθειμένοι σε απειλές από το εσωτερικό του οργανισμού, σε σχέση με το 7% που ανησυχεί για τις εξωτερικές.

Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας είναι πλέον μια σημαντική προτεραιότητα για το 37% των CIOs, ενώ η δημιουργία λύσεων που θα ωθήσουν την επιχειρηματική αλλαγή απασχολεί το 44%. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των οργανισμών για αύξηση του μεριδίου αγοράς σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων, αλλά και μια υψηλή κερδοφορία, η οποία σε συνδυασμό με τη δημιουργία νέων προϊόντων θα εξασφαλίσει την επιχειρηματική ανάπτυξη, δίνει στον CIO έναν περισσότερο εμπορικό ρόλο.

To outsourcing κερδίζει έδαφος
Σχεδόν το 1/3 (28% των CIOs) θα δαπανήσουν το 1/4 του φετινού τους προϋπολογισμού σε δράσεις outsourcing. Για έναν στους δέκα 10 CIOs, η δαπάνη θα φτάσει ακόμα και το 50%. Επιπλέον, οι δαπάνες σε outsourcing αναμένεται να είναι αυξημένες για το 45% των CIOs, από το 9% της προηγούμενης χρονιάς, ενώ ένα ποσοστό 43% θα κρατήσει τις δαπάνες στα ίδια με τα περσινά επίπεδα. Οι CIOs διευρύνουν συνεχώς το πλαίσιο συνεργασιών τους και ένα 39% αυτών αναμένεται να αυξήσουν την εξάρτησή τους από εξωτερικούς προμηθευτές στους επόμενους 12 μήνες.

Η προσπάθεια για καινοτομία είναι ο καθοριστικός παράγοντας για αυτή τη στροφή προς το outsourcing, ενώ μια άλλη σημαντική αλλαγή είναι ότι η ισχύς των μεγάλων συνεργατών μειώνεται συνεχώς σε όφελος μικρότερων και περισσότερο εξειδικευμένων συνεργατών. Τα αυξανόμενα ποσοστά outsourcing έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένες απαιτήσεις των CIOs σε εργαζόμενους υψηλού επιπέδου, αλλά και ευέλικτες μορφές εργασίας. Το προσόν που κερδίζει έδαφος στην επιλογή συνεργατών είναι η εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών.

Περισσότερο από τα 2/3 των CIOs έχουν πλέον στο δυναμικό τους εργαζόμενους με ευέλικτα ωράρια εργασίας, οι οποίοι αποτελούν περισσότερο από το 1/4 του συνόλου των εργαζομένων στο IT.

Οι μισθοί κινούνται ανάλογα των προσδοκιών
Η βελτίωση της θέσης των CIOs στο εταιρικό οργανόγραμμα, αλλά και οι αυξημένες απαιτήσεις του ρόλου τους, είχαν ως αποτέλεσμα και μια ανάλογη αύξηση των αποδοχών τους. Σχεδόν το 40% των CIOs είδαν το μισθό τους να αυξάνεται, από το 27% της προηγούμενης. Ο μέσος μισθός για έναν CIO είναι πλέον κοντά στα 200.000 δολάρια το χρόνο.