Η έννοια του "Green IT" έρχεται να παντρέψει δύο κόσμους που μέχρι σήμερα έμοιαζαν να είναι διαφορετικοί: από τη μία το κλασικό IT, που ως στόχο είχε την επιχειρηματική πληροφόρηση και την απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήματος μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων εργαλείων Πληροφορικής και από την άλλη, η ολοένα αυξανόμενη ευαισθησία σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι πρώτες σκέψεις γύρω από την ιδέα του “Green IT” προήλθαν από προσπάθειες περιορισμού του κόστους που συνεπάγεται η αυξημένη χρήση εργαλείων ΙΤ στη σύγχρονη επιχείρηση. Γρήγορα, όμως, οι επιχειρήσεις αντιλήφθηκαν πλεονεκτήματα τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν από αυτή την προσπάθεια πέραν της μείωσης του κόστους. Πλεονεκτήματα που έχουν να κάνουν με την αύξηση της παραγωγικότητας τόσο του προσωπικού της εταιρείας όσο και της μηχανογραφικής υποδομής στο σύνολό της.

Σημείο σταθμός
Ένα από τα πρώτα σημεία στα οποία μία «πράσινη» πολιτική μπορεί να βρει εφαρμογή είναι το Data Center της εταιρείας. Εκεί θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση των υπαρχόντων server καθώς και των λειτουργιών που ο καθένας τους επιτελεί. Είναι ευθύνη του ΙΤ να εντοπίσει τους server που υπολειτουργούν σε σχέση με τις δυνατότητές τους και να προσπαθήσει να πετύχει το μέγιστο στη σχέση capacity vs. utilization. Σημαντικό είναι να εξεταστούν και οι δυνατότητες virtualization που προσφέρουν κάποιοι server σήμερα επιτρέποντας σε μία εταιρεία να εκτελεί πολλές διαφορετικές λειτουργίες έχοντας πολλά virtual και όχι actual μέσα.

Έτσι γίνεται εφικτή η αύξηση της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας ενός Data Center δίχως αντίστοιχα να αυξάνεται ο βαθμός ρύπανσης του περιβάλλοντος που αυτό συνεπάγεται. Επίσης, όφελος μπορεί να προκύψει και από τη μελέτη των συστημάτων ψύξης του Data Center. Είναι απολύτως βέβαιο ότι το Data Center θα εξακολουθήσει να λειτουργεί το ίδιο καλά ακόμη και εάν η θερμοκρασία που εξασφαλίζουν τα συστήματα ψύξης γίνει ελαφρά υψηλότερη. Την ίδια στιγμή όμως η εταιρεία θα έχει όφελος τόσο σε θέματα κόστους όσο και σε θέματα συμμόρφωσης με “green IT” λογικές.

Το να περιοριστεί η άσκηση «πράσινης» πολιτικής στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Data Center δεν είναι λάθος – δεν είναι όμως και αρκετό. Η Διεύθυνση Πληροφορικής πρέπει να βρει και άλλα σημεία της επιχείρησης τα οποία ενδεχομένως να δώσουν πολύ πιο απτά και εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Ζήτημα κουλτούρας
Για παράδειγμα, μεγάλα οφέλη μπορούν να προκύψουν από την αλλαγή κουλτούρας των ανθρώπων που είναι χρήστες των εργαλείων του ΙΤ. Το προσωπικό πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και να εκπαιδευθεί σε θέματα ορθής χρήσης του υπολογιστή και των υπολοίπων εργαλείων που συνδέονται με αυτόν. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν η κοινή χρήση πόρων (π.χ. δικτυακοί εκτυπωτές), η ανακύκλωση αναλώσιμων υλικών, η υιοθέτηση και εφαρμογή σωστής πολιτικής στο θέμα των εκτυπώσεων (π.χ. double sided printing, monochrome printing κλπ.).

Αλλαγή κουλτούρας όμως σημαίνει και την υιοθέτηση πολιτικών που σχετίζονται με την απομακρυσμένη εργασία (working remotely). Η ολοένα αυξανόμενη χρήση web εφαρμογών και η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών επιτρέπουν σε μεγάλη μερίδα εργαζομένων να είναι το ίδιο (αν όχι περισσότερο) αποδοτικοί στην εργασία τους αποφεύγοντας παράλληλα να επιβαρύνουν την εταιρεία και το περιβάλλον με τα κόστη μετακίνησης τους από το σημείο στο οποίο βρίσκονται.

Η ευθύνη της Διεύθυνσης Πληροφορικής
Η αλλαγή κατεύθυνσης του ΙΤ σε πιο «πράσινες» κατευθύνσεις θα πρέπει να συνδυαστεί και με αλλαγή της φιλοσοφίας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα που επηρεάζει τη Διεύθυνση Πληροφορικής. Είναι κατανοητό ότι τους κανόνες που βάζει κανείς στον εαυτό του, θα τους αναζητήσει και στους συνεργάτες του επιβραβεύοντας εκείνους που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν ταχύτερα. Προμηθευτές που έχουν οδηγηθεί σε στρατηγικές ανακύκλωσης και γενικότερα οικολογικής λειτουργίας θα προτιμηθούν. Αυτός είναι και ο λόγος που όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές hardware οδηγούνται σε προϊόντα που παράγονται με όσο το δυνατόν φιλικότερες με το περιβάλλον διαδικασίες και προδιαγραφές λειτουργίας.

Μεταβάλλοντας καταυτόν αυτόν τον τρόπο την πολιτική προμηθειών της, η Διεύθυνση Πληροφορικής μεταφέρει και στο εξωτερικό της περιβάλλον τη στρατηγική της “green” λειτουργίας δίνοντας μία θετική ώθηση στην εικόνα όλης της επιχείρησης.

Όλα τα παραπάνω βέβαια είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν από τον ΙΤ Manager δίχως να είναι ενταγμένα σε μία γενικότερη στρατηγική της επιχείρησης προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι, επομένως, ευθύνη του Διευθυντή Πληροφορικής να μπορέσει να εξηγήσει, στο top management αρχικά και στη συνέχεια στην υπόλοιπη οργάνωση, τα οφέλη τα οποία συνεπάγονται οι “green IT” πρωτοβουλίες καθώς και  να προσπαθήσει να ευθυγραμμίσει την επιχειρησιακή στρατηγική με αυτές.

 Διαβάστε ακόμα στο ένθετο αυτού του τεύχους

 Ψηφιακή σύγκλιση 2007-2013: Νέα ευκαιρία ή νέα έργα
 «Πράσινη» Πληροφορική
 Φυτέψτε τον σπόρο του Green IT