Στην εταιρεία Μ. Παπασάββας κατακυρώνεται σύμφωνα με πληροφορίες, διαγωνισμός ύψους 400 χιλιάδων ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ, για το έργο "Προμήθεια Προγραμμάτων - Software για το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ)".

Προμηθευτές των προγραμμάτων – software θα είναι οι εταιρείες Oracle, Microsoft, Adobe, Autodesk και Global 360.
Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και είχε καταθέσει προσφορά πέραν του αναδόχου, και η εταιρεία Pansystems.