Η Μ. Παπασάββας υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης για το έργο «Προμήθεια πολυχρηστικών δικτυακών συστημάτων για τις ανάγκες του προγράμματος Manwater».

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια ενός server της Fujitsu Siemens και πλατφόρμας GIS της Arc Info. Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 97 χιλιάδες ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Προσφορά είχε καταθέσει επίσης η εταιρεία 3Data Πληροφορική.