Η Μ. Παπασάββας υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το έργο “Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής”

Το αντικείμενο το έργου είναι κατά κύριο λόγο η προμήθεια υπολογιστών και εκτυπωτών που θα καλύψουν τις ανάγκες μηχανογράφησης του Υπουργείου. Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 182 χιλιάδες ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Προσφορά για τον εν λόγω διαγωνισμό είχε καταθέσει και η Hipaq.