Στην Μ. Παπασάββας κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, διαγωνισμός που είχε προκηρύξει το Γενικό Επιτελείο Στρατού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, ο οποίος θα καλύψει τις ανάγκες των Σχολών Όπλων Σωμάτων.

Η προμήθεια αφορά ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και προβολικά συστήματα. Το τίμημα της σύμβασης θα είναι περίπου 121 χιλιάδες ευρώ. Προσφορές στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει επίσης οι εταιρείες Cosmos Business Systems, ΑΝΚΟ και  ΑΚΜΟΝ.