Ο ΕΟΠΥΥ κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Πάνου ΑΕΒΕ την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού για το Εκπαιδευτικό και Συνεδριακό Κέντρο του ΕΟΠΥΥ». Ο ΕΟΠΥΥ κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Πάνου ΑΕΒΕ την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού για το Εκπαιδευτικό και Συνεδριακό Κέντρο του ΕΟΠΥΥ».q

Στο πλαίσιο του έργου η Πάνου ΑΕΒΕ θα προμηθεύσει τον ΕΟΠΥΥ με οθόνη αφής 70 ιντσών και τροχήλατη βάση, πλατφόρμα data collaboration για 40 χρήστες και 2 εκπαιδευτές, σύστημα προβολής projector και επαγγελματικά μόνιτορ των 55” και 65”. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 54.430,74 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).