Η εταιρεία ΠΑΝΟΥ ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο "Σύμβαση προμήθειας και ανάπτυξη λογισμικού για την δημιουργία εικονικών εργαστηρίων στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ και την ένταξη τους στην εκπαιδευτική διαδικασία" για τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει τις εφαρμογές σε πλήρη λειτουργία, αλλά και να τις εντάξει πλήρως στις υφιστάμενες υποδομές του ΟΑΕΔ με τις ελάχιστες δυνατές τροποποιήσεις.

Στον διαγωνισμό είχε καταθέσει προσφορά και η Exodus. Το συνολικό τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 1.988.490 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ το αρχικά εκτιμώμενο τίμημα ανέρχονταν στα 2,8 εκατ. ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

H διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 4 μήνες.