Η Πλαίσιο Computers υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το έργο "Ανάδειξη χορηγητή για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ".

Το έργο είχε προκηρυχθεί τον Σεπτέμβριο του 2007 και στον διαγωνισμό είχαν υποβάλλει προσφορά ακόμη 4 εταιρείες. Το συνολικό τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 1.568.559 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.