Από σήμερα τίθεται σε παραγωγική λειτουργία το νέο ηλεκτρονικό σύστημα που αναπτύχθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Βουλής για την ηλεκτρονική διαβίβαση των σχετικών με τα Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου εγγράφων, μεταξύ της Βουλής και των Υπουργείων.

Απόρροια αυτού είναι η κατάργηση της φυσικής διακίνησης των εγγράφων με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην εξοικονόμηση πόρων (χρήση χαρτιού, μετακινήσεις προσωπικού, διαχείριση εργασιακού χρόνου κ.λπ.) και η διακίνησή τους ηλεκτρονικά, με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή και εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα. Μέχρι το τέλος του χρόνου και στο πλαίσιο της ψηφιακής της μετάβασης, η Βουλή θα ολοκληρώσει το σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (ΣΗΔΕ – Papyros) με χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής και για όλες τις υπηρεσίες της.

Η εφαρμογή αυτή λειτουργεί ήδη πιλοτικά μεταξύ του γραφείου του Γενικού Γραμματέα, της Διεύθυνσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών και του Τμήματος Γραμματείας της Βουλής. Τις επόμενες ημέρες, μάλιστα, θα αρχίσουν να διασυνδέονται σταδιακά με το ΣΗΔΕ όλες οι διευθύνσεις της Βουλής. Παράλληλα, σχεδιάζεται εντός του 2018 να υλοποιηθεί η ηλεκτρονική θυρίδα Βουλευτή, η οποία θα αποτελέσει τον ψηφιακό χώρο όπου οι Βουλευτές θα  παραλαμβάνουν έγγραφα που τους αφορούν (π.χ. πρακτικά συνεδριάσεων Ολομέλειας), καθώς και ενημερώσεις για το έργο της Βουλής (π.χ. συνεδρίαση Επιτροπής στην οποία συμμετέχουν).

Μελετάται επίσης και θα τεθεί στη διάθεση των Βουλευτών ειδική εφαρμογή για εκτέλεση βασικών ηλεκτρονικών λειτουργιών μέσω του κινητού τους τηλεφώνου (π.χ. αποστολή ενός εγγράφου με ψηφιακή υπογραφή). Τέλος, έχει σχεδιαστεί και πρόκειται να υλοποιηθεί άμεσα η δημιουργία Disaster Recovery Center (για την αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφής) σε χώρο εκτός των κτηρίων της Βουλής, στον οποίο θα αποθηκεύονται σε πραγματικό χρόνο όλα τα έγγραφα που διακινούνται σε αυτήν.