Πολύ σύντομα οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται διαδικτυακά μέσω της πύλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αξιοποιώντας ειδικές εφαρμογές οι οποίες θα επιτρέπουν την έκδοση με ένα «κλικ» πιστοποιητικών αγαμίας, αδειών γάμου, τελέσεως βαπτίσεων, υπεύθυνων δηλώσεων και άλλων εγγράφων.

Το σχετικό πληροφοριακό σύστημα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών έχει ενταχθεί στα υπηρεσιακά προγράμματα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Ήδη έχουν εκσυγχρονιστεί υπηρεσίες της Αρχιεπισκοπής, ενώ το προσεχές διάστημα θα ενεργοποιηθούν και ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες, τόσο σε επίπεδο ενημέρωσης όσο και σε επίπεδο διευκόλυνσης στην έκδοση πιστοποιητικών και άλλων διοικητικών εγγράφων.