Στην Ωmega Technology καταλήγει, σύμφωνα με πληροφορίες, διαγωνισμός του Δήμου Καλλιθέας για το έργο: «Ψηφιοποίηση και ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου του Δήμου Καλλιθέας», ύστερα και από την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό έλαβαν μέρος και η εταιρεία Globo Technologies και η ένωση εταιρειών Έπαφος- Uni Systems.

Στην τελική φάση του διαγωνισμού είχαν περάσει η ένωση Έπαφος – Uni Systems και Ωmega Technology, η οποία κατέθεσε και την χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Το ύψος του έργου είναι περίπου 145.000 ευρώ.